به نقل از وب سایت رسمی پادکست نیک‌آوا، اولین اپیزود از این پادکست با موضوع "زنان و نیکوکاری" منتشر شد. این سایت این قسمت را اینچنین معرفی نموده است:

"این اولین اپیزود از پادکست نیک‌آواست؛ تصمیم گرفتیم به احترام مقام زن، موضوع اپیزود اول «زنان و نیکوکاری» باشد. نیک‌آوا شما را مهمان یک ماجرای پرقصه می‌کند و یک تجربۀ ماجراجویانۀ زنانه، تاریخی و نیکوکارانه را با شما به اشتراک می‌گذارد."

این قسمت از پادکست نیک آوا را می‌توانید از پادگیرهایی این مجموعه گوش دهید.


لینک