نیکوکاری

انیمیشن تاثیر گازهای گلخانه‌ای بر محیط زیست

/animation-the-effect-of-greenhouse-gases-on-the-environment

از آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز بشر مقدار 1/500/000/000/000 تن دی‌اکسیدکربن وارد هوا کرده است. در سال 2019 ما همچنان گاز گلخانه‌ای در جو پخش می‌کنیم .


انیمیشن پیرمرد و پرنده

/old-man-and-bird-animation

انیمیشن پیرمرد و پرنده از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن عیدی

/rewar-animation

انیمیشن عیدی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گلفروش

/florist-animation

انیمیشن گلفروش از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن دو و میدانی

/track-and-field-animation

انیمیشن دو و میدانی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه اجرت

/wages-short-film

فیلم کوتاه اجرت از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه لایو

/live-short-film

فیلم کوتاه لایو از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه ستاره

/star-short-film

فیلم کوتاه ستاره از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم‌کوتاه کودکان کارتونی

/kudakane-kartoni-short-film

فیلم کوتاه کودکان کارتونی  از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن پارک

/park-animation

انیمیشن پارک از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.