نیکوکاری

انیمیشن یاری‌گر

/helping-animation

انیمیشن یاری‌گری توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


انیمیشن همدلی چیست و چرا با همدردی فرق زیادی دارد؟

/what-is-empathy

همدلی یک انتخاب است و اتفاقا انتخاب آسیب‌پذیری است چون برای آنکه من بتوانم با فردی ارتباط برقرار کنم ابتدا باید با چیزی درون خودم که آن احساس را می‌شناسد ارتباط برقرار کنم!


انیمیشن همدلی چگونه عمل می‌کند؟

/how-does-empathy-work-animation

گاهی نوبت ما می‌شود که در گودال نا امیدی بیفتیم ولی چیزی که تعیین می‌کند ما چقدر سریع می‌توانیم از آن گودال بیرون بیاییم مکالماتی هستند که در عمق آن گودال هستیم.


انیمیشن تاثیر گازهای گلخانه‌ای بر محیط زیست

/animation-the-effect-of-greenhouse-gases-on-the-environment

از آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز بشر مقدار 1/500/000/000/000 تن دی‌اکسیدکربن وارد هوا کرده است. در سال 2019 ما همچنان گاز گلخانه‌ای در جو پخش می‌کنیم .


انیمیشن پیرمرد و پرنده

/old-man-and-bird-animation

انیمیشن پیرمرد و پرنده از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن عیدی

/rewar-animation

انیمیشن عیدی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گلفروش

/florist-animation

انیمیشن گلفروش از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن دو و میدانی

/track-and-field-animation

انیمیشن دو و میدانی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه اجرت

/wages-short-film

فیلم کوتاه اجرت از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه لایو

/live-short-film

فیلم کوتاه لایو از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.