نیکوکاری

انیمیشن درخت

/tee-animation

انیمیشن درخت از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر3/ چتر سوخته

/umbrella-animation-3-burnt-umbrella

انیمیشن چتر3/ چتر سوخته از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر2/ سقوط

/umbrella-animation-2-fall

انیمیشن چتر2/ سقوط از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر 1

/umbrella-animation-1

انیمیشن چتر1 از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چای

/tea-animation

انیمیشن چای از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن همدلی قدرت ماورایی شماست

/empathy-is-your-super-power-animation

همدلی قدرت فوق‌العاده شماست. این کتاب درباره درک کردن احساسات دیگران است. این کتاب توسط کوری بسلاری نوشته شده و توسط زک گیسگوئیگ، تصویرسازی شده است.


انیمیشن شما، من، همدلی

/you-me-empathy-animation

آموزش همدلی، احساسات، مهربانی، دوست داشتن، تحمل‌پذیری، احترام و درک کردن رفتارها


انیمیشن اسکارلت (scarlett)

/scarlett-animation

انیمیشن اسکارلت دنیای کودکان را نشان می‌دهد، دنیای کودکانی که به سادگی همدیگر را درک می‌کنند.


انیمیشن چگونه دیگران را درک کنیم؟

/how-to-understand-others-animation

اگر شما کسی را می‌بینید که زیاد خوب نیست اول مشاهده کنید که ممکن است احساس او چگونه باشد؟ بعد فکر کنید که اگر به جای او بودم چه احساسی داشتم؟ و در نهایت از آن شخص بپرسید چگونه هستید؟


همدلی با مارک و ماری

/sympathy-with-mark-and-marie

معنی همدلی چیست؟ همدلی زمانی هست که شما می‌توانید بفهمید که یک فرد چگونه احساسی دارد.