انیمیشن

انیمیشن همدلی چگونه عمل می‌کند؟

/how-does-empathy-work-animation

گاهی نوبت ما می‌شود که در گودال نا امیدی بیفتیم ولی چیزی که تعیین می‌کند ما چقدر سریع می‌توانیم از آن گودال بیرون بیاییم مکالماتی هستند که در عمق آن گودال هستیم.


انیمیشن تاثیر گازهای گلخانه‌ای بر محیط زیست

/animation-the-effect-of-greenhouse-gases-on-the-environment

از آغاز انقلاب صنعتی تا به امروز بشر مقدار 1/500/000/000/000 تن دی‌اکسیدکربن وارد هوا کرده است. در سال 2019 ما همچنان گاز گلخانه‌ای در جو پخش می‌کنیم .


انیمیشن پیرمرد و پرنده

/old-man-and-bird-animation

انیمیشن پیرمرد و پرنده از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن عیدی

/rewar-animation

انیمیشن عیدی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گلفروش

/florist-animation

انیمیشن گلفروش از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن دو و میدانی

/track-and-field-animation

انیمیشن دو و میدانی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن پارک

/park-animation

انیمیشن پارک از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گاری

/carriage-animation

انیمیشن گاری از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن دست خدا

/hand-of-god-animation

انیمیشن دست خدا از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گل

/flower-animation

انیمیشن گل از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.