مجله چند رسانه ای خیر ایران

انیمیشن پیوند

/peyvand-animation

انیمیشن پیوند از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن ماهی عید

/mahi-eyd-animation

انیمیشن ماهی عید از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن درخت

/tee-animation

انیمیشن درخت از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر3/ چتر سوخته

/umbrella-animation-3-burnt-umbrella

انیمیشن چتر3/ چتر سوخته از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر2/ سقوط

/umbrella-animation-2-fall

انیمیشن چتر2/ سقوط از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چتر 1

/umbrella-animation-1

انیمیشن چتر1 از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چای

/tea-animation

انیمیشن چای از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن همدلی قدرت ماورایی شماست

/empathy-is-your-super-power-animation

همدلی قدرت فوق‌العاده شماست. این کتاب درباره درک کردن احساسات دیگران است. این کتاب توسط کوری بسلاری نوشته شده و توسط زک گیسگوئیگ، تصویرسازی شده است.


انیمیشن شما، من، همدلی

/you-me-empathy-animation

آموزش همدلی، احساسات، مهربانی، دوست داشتن، تحمل‌پذیری، احترام و درک کردن رفتارها


انیمیشن اسکارلت (scarlett)

/scarlett-animation

انیمیشن اسکارلت دنیای کودکان را نشان می‌دهد، دنیای کودکانی که به سادگی همدیگر را درک می‌کنند.