درباره ما


نیکوکاری در جامعه در راستای تحقق شعار «هر ایرانی، یک نیکوکار»، عاملی شد که مرکز فرهنگ نیکوکاری در خیر ماندگار شکل بگیرد. مأموریت مرکز فرهنگ نیکوکاری، تولید ایده و محتوای فرهنگی، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و ترویج نیکوکاری است که در این راستا، برنامه‌هایی در دست اجراست:

1. فصلنامۀ آوای خیر ماندگار: این فصلنامه اولین فصلنامۀ اختصاصی در حوزۀ امور خیر و نیکوکاری است که به‌صورت تخصصی و پرونده‌محور به موضوعات این حوزه ورود می‌کند.

2.رویدادهای نیکوکارانه: مأموریت این بخش از مرکز، فرهنگ‌سازیِ برگزاری رویدادهای ملی در حوزۀ امور خیر است که به‌دنبال برگزاری چند رویداد است:

2.1. جشنواره شعر نیکوکاری

2.2. جشنواره داستان کوتاه

2.3. کارگاه عکاسی

2.4. نشست سینما و نیکوکاری

2.5. جشنواره عکس و نیکوکاری

3.پایگاه خبری‌تحلیلی نیکوکاری: ایجاد این پایگاه تخصصی برای سازمان‌های بخش سوم و رویدادهای نیکوکارانه در راستای گفتمان‌سازی نیکوکاری در دست اجراست.

4. خانه/واحد هنر و رسانه: تولید محتوای نیکوکارانه به‌صورت چندرسانه‌ای شامل متن، صوت، کلیپ تصویری، موشن گرافیک و دیگر قالب‌های رسانه‌ای و ترویج آن، مأموریت این واحد است.

4.1. استودیو نیک‌سو

4.1.1. انیمیشن

4.1.2. فیلم کوتاه و تیزر

4.1.3. پادکست نیک‌آوا

4.1.3.1. داستان کوتاه صوتی

4.1.3.2. اپیزود

5.سامانه فرهنگ

مرکز فرهنگ نیکوکاری