رویدادهای نیکوکاری

برگزاری نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم‌نهاد و خیریه ایران

برگزاری نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم‌نهاد و خیریه ایران

این همایش با همکاری سازمان اجتماعی وزارت کشور، مجمع خیرین استان تهران، اتاق بازرگانی ایران، کمیته امداد و کمک شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد و به منظور ترویج فرهنگ نیکوکاری، کار جمعی و همدلی برای توسعه ایران عزیز برگزار می‌گردد.