3.3 میلیون کودک در پاکستان که پایین‌تر از 14 سال هستند که به صورت تمام وقت کار می‌کنند و کمتر از 2 دلار در روز به دست می‌آورند.