بنا به درخواست سازمان های مردم نهاد در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۲ مردادماه با عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شد. به نظر می‌رسد هدف از این نام‌گذاری، نزدیک نمودن دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد و تاکید بر نقش تشکل‌ها در پیشبرد امور و توسعه کشور است.

بی‌شک اخلاق یکی از مهمترین ستون‌های ساختار جامعه است که نقصان آن آسیب‌های جدی را بر بدنه جامعه وارد می‌سازد؛ حال این امر زمینه‌ساز بحث اخلاقیات در کار و مسئولیت اجتماعی شده است.
نام‌گذاری یک روز به نام روز تشکل‌ها و
مشارکت‌های اجتماعی، گامی کوچک در جهت قدردانی از همراهی افراد نیک‌اندیشی است که با دستان پرمهرشان دنیا را تبدیل به مکان بهتری برای زندگی همه افراد می‌کنند و به این ترتیب کژی‌ها هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

مسئولیت اجتماعی چیست؟

در تعریف مسئولیت اجتماعی دو بحث مسئولیت اجتماعی فردی و مسئولیت اجتماعی گروهی قابل تأمل است. مسئولیت اجتماعی فردی در مقایسه با مسئولیت اجتماعی گروهی مفهومی جدید است اما قدمتی برابر با قانون طلایی “با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود،” دارد.

مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می‌یابد. مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد تشکیل شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند.

این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع ها باید برای برآوردن نیازهای افراد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.
نیکسو نیز بر پایه توجه به مسئولیت اجتماعی فردیِ هزاران نفر شکل گرفته است و علاوه بر جذب کمک‌های فردی به جلب مشارکتِ سازمان‌ها و شخصیت‌های حقوقی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی آنها پرداخته و تلاش می‌کند با متمرکز کردن کمک‌های حقیقی و حقوقی و جهت‌دهی به آن، نقش موثری بر اثربخشی بهینه حمایت‌ها ایفا کند.

تأثیرات مثبت مشارکت‌های اجتماعی بر رونق اقتصادی و توسعه پایدار

 این رویداد، یک فرصت مناسب است تا به اهمیت تشکل‌ها‌ی مردم نهاد و نقش حیاتی مشارکت‌های اجتماعی در توسعه جامعه اشاره کنیم. در این مقاله، به بررسی چرایی اهمیت تشکل‌ها، نقش آن‌ها در تقویت اجتماع و ارتقاء همبستگی می‌پردازیم.

۱. تشکل‌ها: ستون‌های اصلی جامعه

تشکل‌ها به عنوان ستون‌های اصلی جامعه نقش اساسی در توسعه و پیشرفت دارند. از انجمن‌ها و اجتماعات محلی گرفته تا سازمان‌های غیرانتفاعی و تجاری، هر یک از این تشکل‌ها نقشی خاص در شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی، حل مسائل جامعه‌ای، و ارتقاء سطح زندگی افراد دارند.

۲. انواع تشکل‌ها

  • انجمن‌ها و اجتماعات محلی: این تشکل‌ها در سطح محلی نقش تربیتی و اجتماعی مهمی دارند و به ایجاد همبستگی در جوامع کوچک کمک می‌کنند.
  • سازمان‌های غیرانتفاعی: این سازمان‌ها به دنبال خدمت به عموم جامعه هستند و در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، و حمایت از آسیب‌دیدگان فعالیت می‌کنند.
  • تشکل‌های تجاری: از شرکت‌های کوچک تا بزرگ، تشکل‌های تجاری نقش اساسی  در اقتصاد و ایجاد اشتغال دارند.

۳. مشارکت‌های اجتماعی: پلی برای تعامل انسانی

مشارکت‌های اجتماعی به معنای فعالیت‌هایی است که افراد به صورت داوطلبانه در جامعه خود انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها می‌توانند از کمک به نیازمندان و تحت‌اللفظی‌ها گرفته تا مشارکت در پروژه‌های محیطی و فرهنگی شامل شوند.

بررسی تاثیر فعالیت‌های نیکوکارانه کسب و کارها

۴. تقویت همبستگی اجتماعی

مشارکت در تشکل‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، همبستگی را افزایش می‌دهد. افراد از طریق مشارکت در گروه‌ها و تیم‌ها، ارتباطات عمیق‌تری برقرار می‌کنند و احساس می‌کنند که بخشی از یک جامعه فعال هستند.

۵. تأثیرات اقتصادی مشارکت‌های اجتماعی

مشارکت‌های اجتماعی نه تنها تأثیرات اجتماعی دارند، بلکه به اقتصاد هم کمک می‌کنند. توسعه پایدار، کاهش فقر، و ایجاد فرصت‌های کاری از جمله تأثیرات این فعالیت‌ها در اقتصاد هستند.

۶. ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی

با مشارکت در تشکل‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، افراد مسئولیت‌پذیری خود را نسبت به جامعه تقویت می‌کنند. این مشارکت‌ها باعث می‌شود افراد به مسائل اجتماعی و محیط زیستی بیشتر توجه کنند.

۷. تنوع فرهنگی و اجتماعی

مشارکت در تشکل‌ها افراد را با تنوع فرهنگی و اجتماعی آشنا می‌کند. این تجربه باعث تقویت تعاملات مثبت بین افراد از زمینه‌های مختلف می‌شود.

۸. ترکیب منافع شخصی و عمومی

مشارکت‌های اجتماعی به افراد اجازه می‌دهد تا منافع شخصی خود را با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در جامعه ترکیب کنند. این امر باعث افزایش احساس رضایتمندی و خوشبختی در فرد می‌شود.

۹. تحقق تعهد اجتماعی

با عضویت در تشکل‌ها و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، افراد تعهد خود را نسبت به بهبود جامعه ابراز می‌کنند و به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه می‌پردازند.

۱۰. تاثیرات روانی مثبت

مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی تاثیرات روانی مثبتی نیز دارد. افراد با احساس کمک به دیگران و انجام کارهای مفید از افزایش انگیزه و انرژی برخوردار می‌شوند.

۲۲ مرداد؛ روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

روز ۲۲ مرداد فرصتی است تا اهمیت تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در توسعه جامعه را به تمامی اعضای جامعه یادآوری کند. مشارکت‌های اجتماعی نه تنها به افراد کمک می‌کند تا در جامعه فعالیت داشته باشند، بلکه به تقویت همبستگی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، و ارتقاء مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز کمک می‌کند. پس از تعاملات اجتماعی بیشتری با افراد از زمینه‌های مختلف، هر فرد می‌تواند به بهبود جامعه و ایجاد تغییرات مثبت در آن کمک کند.