خیریه سلامت امپریال زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی امپریال NHS TRUST قرار دارد و در حوزه پژوهش‌های توسعه محور، تجهیزات پزشکی و کمک به بیمارانی که که در وضعیت اقتصادی نابسامانی به سر می‌برند فعالیت می‌کند.