نیکوکاری

عیدی برای همه

/eid-for-everyone

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


نیکوکاری

/charity

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


والدین خود را فراموش نکنیم..

/do-not-forget-your-parents

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


دخترم شیرین

/my-daughter-shirin

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند.

/what-you-like-for-yourself-like-for-others

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


این داستان واقعی است

/this-is-a-real-story

تولیدشده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


سالمندان

/the-elderly

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


والدین خود را رها نکنیم

/do-not-leave-your-parents

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)


کمک و نیکوکاری

/help-short-film

تولید شده در کمیته امداد امام خمینی خوزستان


انیمیشن کمک به نیازمندان (مهارت‌های زندگی)

/help-the-needy

تولید شده در سرزمین عجایب فارسی