ثبت نام کارگاه عکاسی

امام علي‏ عليه السلام : كَما تُعينُ تُعانُ
آن گونه كه ياري مي‏كني ، ياري مي‏شوي


با نگاهی کوتاه به پیرامون خود متوجه می شویم که در حال زندگی درعصری هستیم که تا حد زیادی تحت تاثیر ظواهر می باشیم. ماندگاری و تاثیر پیام هایی که از طریق چشم به انسان منتقل می شود خیلی بیشتر از سایر حواس می باشد. شاید شما این جمله ی معروف از ناپلئون بناپارت را شنیده باشید "اگر می خواهید جمعی را سحر و جادو کنید بهترین راه حرف زدن با چشمان آنها می باشد". عکاسی از جمله رشته های هنری مطرح در دنیا می باشد که رابطه عمیقی با نیکوکاری دارد. اگر بخواهید واقعیت های اجتماعی را هنرمندانه پیش روی مردم قرار دهید نمایشگاه عکس بهترین راه است. لحظات گذرای بسیار مهمی که ما در زندگی روزمره به راحتی از کنار آن ها رد می شویم در نگاه دوربین ثبت می شود و همانطور که می دانید امور خیر از جمله ی این وقایع اجتماعی¬ست.
اهداف رویداد:

1.نشان دادن مصادیق نیکوکاری در زندگی جاری مردم:
با توجه به اینکه نیکوکاری از امور کلی ست و دارای مصادیق متعدد و نامحدود ست این رویداد می تواند مصادیق جاری در جامعه را شکار کند و با نشان دادن آسیب هایی که در جامعه وجود دارد مشوق مردم به امر خیر باشد و این مهم جز ورکشاپ عکاسی حاصل نمی شود تا بتواند علاوه بر یافتن سوژه های جدید و متفاوت بیانگر آسیب ها و جای خالی امر خیر در میان مردم باشد.


2.تبلیغ امر خیر به وسیله بیان واقعیت:
امروزه که اکثر رسانه ها برای تبلیغات خود شیوه هایی را پیش می برند که بر مبنای صداقت نیست عکاسی می تواند صادق ترین رسانه ممکن برای تبلیغ امر خیر باشد. به همین دلیل شعار هر ایرانی یک نیکوکار زمانی محقق می شود که پس از شکار لحظات نیکوکارانه مردم، به شیوه مطلوبی آنان را به نمایش دیگران بگذاریم تا این نمایشگاه امر خیر مردم به نیکوکاری ترغیب کند و بیان کند که هر کسی به میزان خود می تواند نیکوکار باشد.


3.تاثیر امر خیر در عکاسان و در مردم :
با توجه به این که در این طرح عکاسان به دنبال یافتن سوژه های امر خیر در جامعه به راه می افتند در نتیجه دیدن آسیب های اجتماعی و مهربانی مردم توجه این قشر را به امر خیر و نیکوکاری بسیار مضاعف می کند در نتیجه از لحاظ نخبگانی نیکوکاری جزو دغدغه های آنان خواهد شد. از سوی دیگر حرکت این عکاسان در جامعه خود یک تبلیغ برای مردم ست.برنامه کارگاه ها
کارگاه هاموضوعاتاستادانزمان برگزاریمکان برگزاری
کارگاه   اول
عکاسی   موبایلی
استاد   بابک کنعانی
28   دی ماه
سالن   موسسه خیرماندگار
کارگاه دوم
مجموعه   عکس
استاد   فاطمه بهبودی
6 بهمن
سالن اجتماعات   موسسه خیریه رعدالغدیر
کارگاه   سوم
عکاسی مستند
استاد مجید حجتی
24   بهمن
سالن   موسسه خیرماندگار
کارگاه چهارم
انتخاب، ویرایش،   ارائه
استاد وحید حسن   عباسی
8 اسفند
سالن موسسه خیرماندگار

لازم به ذکر ست که با توجه به استقبال دوستان از کارگاه ها و ظرفیت محدود، شورای علمی از بین ثبت نام کنندگان افرادی که صلاحیت بیشتری دارند را انتخاب می کنند و یک روز قبل از هر کارگاه با مدعوین تماس گرفته می شود.