استودیو نیکسو

انیمیشن همدلی چگونه عمل می‌کند؟

/how-does-empathy-work-animation

گاهی نوبت ما می‌شود که در گودال نا امیدی بیفتیم ولی چیزی که تعیین می‌کند ما چقدر سریع می‌توانیم از آن گودال بیرون بیاییم مکالماتی هستند که در عمق آن گودال هستیم.


انیمیشن پیرمرد و پرنده

/old-man-and-bird-animation

انیمیشن پیرمرد و پرنده از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن عیدی

/rewar-animation

انیمیشن عیدی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن گلفروش

/florist-animation

انیمیشن گلفروش از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن دو و میدانی

/track-and-field-animation

انیمیشن دو و میدانی از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه اجرت

/wages-short-film

فیلم کوتاه اجرت از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه لایو

/live-short-film

فیلم کوتاه لایو از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم کوتاه ستاره

/star-short-film

فیلم کوتاه ستاره از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


فیلم‌کوتاه کودکان کارتونی

/kudakane-kartoni-short-film

فیلم کوتاه کودکان کارتونی  از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن پارک

/park-animation

انیمیشن پارک از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.