نیکوکاری

معنای خیریه چیست؟

/what-is-chariti-2-animation

معنای خیریه چیست؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


بشردوستی چیست؟

/what-is-philanthropy

انیمیشن بشردوستی؛ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


تیزر نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشیم

/don-t-be-indifferent-to-each-other-teaser

تیزر نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشیم توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


انیمیشن kozal's christmas

/kozal-s-christmas-animation

انیمیشن kozal's christmas توسط استودیو نیکسو گردآوری شده است.


انیمیشن لذت کمک به دیگران

/the-joy-of-helping-others-animation

انیمیشن لذت کمک به دیگران توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری شده است.


انیمیشن به یاد هم باشیم

/let-s-remember-each-other-animation

انیمیشن به یاد هم باشیم توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


انیمیشن جلوه‌های زندگی

/animation-effects-of-life

انیمیشن پیرمرد و پرنده از تولیدات استودیو نیکسو؛ اولین و تخصصی‌ترین استودیو نیکوکاری است.


انیمیشن چرا مهربانی اهمیت دارد؟

/why-is-kindness-matters

انیمیشن چرا مهربانی اهمیت دارد؟ توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


انیمیشن مهربانی میتواند هنجار باشد.

/kindness-can-be-the-norm

انیمیشن مهربانی میتواند هنجار باشد توسط استودیو نیکسو ترجمه شده است.


7 راه برای مهربان‌تر بودن

/7-ways-to-be-kinder

ترجمه شده در استودیو نیکسو