نیکوکاری

25 تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی

/welfare-and-social-security-organization

25 تیرماه هر سال در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور در سال 1359 با هدف تحقق مفاد اصول 3، 1 و 29 قانون اساسی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی تاسیس گردید.


روز جهانی بخشش، 4 راهکار برای گرامیداشت روز جهانی بخشش

/givness-global-day

هفتم جولای در تقویم ملی به‌عنوان روز جهانی بخشش (گذشت) ثبت شده است. این روز فرصتی برای ترویج بخشش به‌عنوان بخشی از سلامت روان و جسم محسوب می‌شود. بیایید در این روز همگی تلاش کنیم تا بخشنده‌تر باشیم.


12 تیر روز خانواده و تکریم بازنشستگان

/family-day-and-honoring-retirees

روز خانواده و تکریم بازنشستگان فرصتی ارزشمند برای تجلیل از دو رکن اساسی جامعه، یعنی خانواده و بازنشستگان، است. در این روز، ما به نقش بی‌بدیل خانواده در تربیت نسل‌ها و همچنین تعهد و فداکاری بازنشستگان در طول دوران خدمتشان ادای احترام می‌کنیم.


بانک غذا در استرالیا

/food-bank-in-australia

بانک غذا در استرالیا؛ توسط استودیو نیکسو جمع آوری و ترجمه شده است.


فرآیند تهیه مواد غذایی در بانک غذا به چه صورت است؟

/food-bank-mechanism

ساز و کار بانک غذا؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری، ترجمه شده است.


کودکان کار در پاکستان

/child-labor-in-pakistan

کودکان کار در پاکستان؛ توسط استودیو نیکسو جمع آوری و ترجمه شده است.


خیریه سلامت امپریال

/imperial-health-charity

خیریه سلامت امپریال؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


کارمندان سلامت جامعه چه کسانی هستند؟

/what-is-community-health-worker

کارمندان سلامت جامعه چه کسانی هستند؟؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


به توانمندی زنان اهمیت دهید

/where-women-are-empowered

به توانمندی زنان اهمیت دهید؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده است.


شیوه نوین مراقبت از سالمندان در کشور دانمارک

/a-new-way-of-caring-for-the-elderly-in-denmark

شیوه نوین مراقبت از سالمندان در کشور دانمارک؛ توسط استودیو نیکسو جمع‌آوری و ترجمه شده  است.